ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 20 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chéni de Chémot avec Rachi.
Tehilim: 97-103.
Tanya: אך מהות ... '32' ותענוגיו.

L’Admour Haemtsahi répondit à quelqu’un en yé’hidout : « Lorsqu’une personne parle à une autre d’un sujet dans la avoda1 et qu’elles étudient ensemble, il y a alors deux âmes divines2 contre une seule âme animale. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le service de D.ieu.

2.

Voir Tanya chap. 1 et 2 pour une introduction au concept de deux âmes.

יום שני כ טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, שני עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: אך מהות ... '32' ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי האט געענטפערט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דאס צוויי נפש האלקית אויף איין נפש הטבעית.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.