ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 19 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Richone de Chémot avec Rachi.
Tehilim: 90-96.
Tanya: פרק יב. והבינוני ... '32' כל ימיו.

Les ‘Hassidim ‘Habad ont une tradition transmise de génération en génération, instaurée par l’Admour Hazakène, selon laquelle on étudie chaque jour une paracha de ‘Houmach avec le commentaire de Rachi de la sidra de la semaine. Ceci fut également accompli par les Rebbéïm.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון יט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: פרק יב. והבינוני ... '32' כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טאג זאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י [פירוש רש"י] פון דער וואך סדרה. אזוי האבען זיך אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.