ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 28 Tevet* 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chelichi de Vaéra avec Rachi.
Tehilim: 135-139.
Tanya: ובזה יובן ... תהי צדיק.

Dans l’édition imprimée du Sefer Ha’hakirah (Derekh Emouna) du Tséma’h Tsédek, il manque de nombreuses gloses. Le Tséma’h Tsédek rédigea cet ouvrage à l’occasion de ses voyages à Petersbourg, où il avait à répondre à de nombreuses questions dans ces domaines.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

Ce jour est l’anniversaire de la naissance en 5640 (1880) de la Rabbanit ‘Hanna, mère du Rabbi de Loubavitch.

1.

Voir “Le Tséma’h Tsédek et le mouvement de la Haskalah”, Kehot.

יום שלישי כח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: ובזה יובן ... תהי צדיק.

בספר החקירה (דרך אמונה) להצ"צ [להצמח צדק] הנדפס - חסרים הרבה הגהות. הצ"צ [הצמח צדק] חברו ביחס עם נסיעותיו לפטרבורג, ששם היה צריך לענות על כמה שאלות בענינים אלו.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.