ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 27 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chéni de Vaéra avec Rachi.
Tehilim: 120-134.
Tanya: משא"כ ... צדיקים כו' ע"ש.

L’Admour Hazakène a dit : Le matériel juif est spirituel. D.ieu nous donne du matériel afin que nous le transformions en spirituel.1 Si, de manière passagère, ce n’est pas le cas (parce que l’on est dans l’étroitesse matérielle), on doit néanmoins offrir à D.ieu ce que l’on peut, fut-ce même « l’offrande du pauvre », Il donnera en retour en abondance.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Voir Hayom Yom du 29 Adar II et du 27 Eloul.

יום שני כז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שני עם פירש"י.
תהלים: קכ-קלד.
תניא: משא"כ ... צדיקים כו' ע"ש.

רבינו הזקן אמר: אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אויבערשטער גיט אונז גשמיות, מיר זאלן דערפון מאכען רוחניות. אמאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.