ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 17 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chichi de Vaye’hi avec Rachi.
Tehilim: 83-87.
Tanya: ועוד ... כמ"ש במ"א.

La raison pour laquelle nous avons la coutume de ne pas étudier la Torah le soir de nittel,1 j’ai entendu de mon père [le Rabbi Rachab] que c’est pour ne pas y ajouter de la vitalité.

Mon père a dit une fois : « Ces étudiants diligents qui ne peuvent se résoudre à ne pas étudier pendant ces huit heures, je ne les apprécie pas. »

Cette suspension de l’étude dure seulement jusqu’à la mi-nuit.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

La fête non-juive communément célébrée le 25 décembre.

יום שישי יז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שישי עם פירשי.
תהלים: פג-פז.
תניא: ועוד ... כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר [מאדוני אבי מורי ורבי] הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף חיות.
פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, האב איך ניט האלט.
והוא רק עד חצות לילה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.